Váš partner pro oceňování majetku

JAROSLAV MAREČEK

Oceňování

Firma se zabývá oceňováním movitého majetku se zaměřením na dopravní prostředky, stroje a technologické celky. Oceňování je prováděno na základě souhlasu Ministerstva financí a udělené Koncesní listiny. Využitelnost našich posudků je ve firmách i u soukromých osob. Všechny posudky jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a s využitím Znaleckých standardů vydaných Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

Využití  posudků:

Prodej a nákup dopravních prostředků a strojů, převody majetku mezi firmami, vklad majetku do firmy, dědické řízení, posouzení technického stavu, posouzení výše majetkové újmy způsobené poškozením, výpočty nákladů na opravu poškození aj.

 

 

Při prohlídkách vozidel používáme nejmodernější měřící a diagnostická zařízení, vč. čtečky paměti závad a měřiče tloušťky laku.