Váš partner pro oceňování majetku

JAROSLAV MAREČEK

Ostatní služby

 

Poradenství v oborech:

· Nákup a prodej vozů

· Prohlídka vozu před nákupem                        

· Autoopravárenství—opravy vozů

· Kontrola vozu po opravě

· Kompletní vyřešení pojistné události

· Technické  a emisní kontroly

· Motorsport

 

Výuka a překlady:

· Individuální a firemní výuka anglického a českého jazyka

· Korektury českých textů — diplomových prací, článků apod.

· Překlady anglických textů

· Individuální výuka hry na klavír